Type C

Een ventilatiesysteem van het type C zal de vervuilde lucht via afvoerroosters in o.a. toiletten, badkamers, douchecellen, bergingen en keukens uit de woning zuigen en afvoeren naar buiten.
Door de onderdruk die hierdoor gecreëerd wordt, wordt verse lucht via raamroosters de woning binnengebracht. Intern in de woning wordt de lucht tussen de kamers getransporteerd via roosters in deuren, of via een opening onder de deuren.

Meestal wordt een bedieningsschakelaar in de keuken geplaatst, waarbij men keuze heeft tussen laagstand, middenstand en hoogstand. De ventilatie wordt nooit uitgezet, tenzij natuurlijk bij onderhoud van het systeem.
Deze wijze van ventileren wordt vrij veel toegepast.

Bel ons of klik op