Montagebedrijf Verstraeten BVBA
Adolf Queteletlaan 12
B - 2650 Edegem
David & Tommy Verstraeten
+32 487 200 525
Info@MV-Solar.be
Alpha Inno Tec Verticale putboring
Lucht/Water warmtepompen gebruikende energie die in de buitenlucht is opgeslagen. De lucht wordt daartoe door een ventilator aangezogen, via de verdamper van de warmtebron geleid en afgekoeld. De energie wordt aan het arbeidsmedium van de warmtepomp afgegeven. Dit wordt door het warmtepompcircuit op een hoger temperatuurniveau gebracht en overgedragen aan het verwarmingscircuit .

Lucht als warmtebron heeft het voordeel dat zij overal aanwezig is en met geringe kosten voor exploitatie geschikt kan worden gemaakt .

Warmtepompen voor buitenopstelling zuigen de lucht direct aan. De aanvoer en retour van het verwarmingswater wordt in de bodem onder de vorstgrensvan het gebouw naar de warmtepomp gevoerd.

Voordelen  :

Lage , goed berekenbare aanschafkosten
Bel ons of klik op